Guziki

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje dzieciom następujące zajęcia dodatkowe bezpłatne:

  • Język angielski – 2 x w tygodniu
  • Piłka „Fairplay” – 1 x w tygodniu
  • Warsztaty kulinarne – 1 x w tygodniu
  • Zajęcia muzyczno – ruchowe – 1 x w tygodniu
  • Koło plastyczne - 1 x w tygodniu
  • Koło eksperymentalno - doświdczalne „Pan Doświadczalski” - 1 x w tygodniu
  • Zajęcia z arteterapii  – 1 raz w tygodniu
  • Logorytmika – 1 x w tygodniu
  • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej - 1 x w tygodniu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-01-2018 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-10-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 432