Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi jest jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łodzi.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność Przedszkola Miejskiego nr 54 regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 styczna 1982 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.)

Statut Przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-12-2017 - Edycja treści.

21-02-2017 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-02-2011 - Edycja treści.

19-10-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 571